พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 พฤษภาคม 2567) กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ โฆษกพรรคฯและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต5 พรรคประชาชาติ กล่าวว่า ทุกๆปี ที่นี่ ป่าพรุ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จะเกิดเหตุไฟไหม้สวนปาลม์หลายร้อยไร่ เท่าที่ได้รับฟัง เกิดจากหลายสาเหตุ เนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้มีอุณหภูมิที่ร้อนจัด
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันดับไฟและขอบคุณ ปภ เขต 12 สงขลา ที่นำเครื่องสูบน้ำ มาช่วยดับไฟและป้องกันพื้นที่ไม่ให้ลามไปมากกว่านี้
ดูแล้วหามาตราการป้องกันคงยาก ปัญหามาจากหลายปัจจัย แต่มาตราการดับไฟ เมื่อเกิดเหตุการณ์ คลองกักเก็บน้ำบริเวณรอบๆถือเป็นสิ่งสำคัญ ไว้ใช้สูบในการดับไฟ #ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับ