พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 30 เมษายน 2567) นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ได้รับร้องเรียงจากพี่น้องประชาชน ตำบลกระเซาะ อำเภอมายอ ว่าเวลาช่วงหน้าฝนน้ำไม่สามารถระบายน้ำทันทำให้มีน้ำขังสูง ท่วมพื้นที่แปลงเกษตรของชาวบ้าน จึงประสานไปยัง กรมทางหลวงชนบทให้มาดูและแก้ไข โดยกรมทางหลวงชนบทจะแก้ไขโดยใช้ ท่อคอนกรีตสี่เหียมขนาด 2.1×2.1×1.0 ม. เพราะท่อของเดิมเป็นท่อคอนกรีตกลมขนาดเล็กจึงจำเป็นต้องใช้ท่อสี่เหลียมเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว