พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ภายใต้ ”โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่อกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ “
ตามคำเชิญ อำเภอเมือง ยะลา
โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1
นายสุไลมาน บือแนปีแน ให้การต้อนรับ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดยะลา