พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

การแข่งขันฟุตบอลการกุศล
รายการ HARI RAYA CUP ฮิจเราะฮ์ศักราช 1445
เจ้าภาพโดย
จ่าสิบตรีกฤษฎา เก็มเต็น
รายการ HARI RAYA CUP ฮิจเราะฮ์ศักราช 1445 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-18.00 น. รุ่น ณ 130 sport complex
เยาวชน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 4 ทีม และรุ่นวีไอพีประชาชน ณ 130sportcomplex ซอยลาดพร้าว130 แยก4/2/(ใต้)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงการศึกษาและดูแลเด็กกำพร้า ร.ร.พัฒนาวิทยามูลนิธิ ม.6 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจะชิงถ้วยรางวัล “จุฬาราชมนตรี”