พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายฟาฮัด มะทา ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายซูการ์โน มะทา) เป็นตัวเเทนของ
นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอรามัน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการอำเภอรามัน และได้ร่วมลงแข่งขันฟุตบอล big match ระหว่าง ทีมเพื่อน สส.ยะลา พรรคประชาชาติ (นำทีมโดยฟาฮัด มะทา) & ทีมราชการรามัน (นำทีมโดยนายอำเภอรามัน) และได้รับเกียรติจาก นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมทีมในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตําบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามันเป็นประธานในพิธีปิดฯ