พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารมูลนิธิบ้านพระพร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมราชทัณฑ์เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร โดยมีอาจารย์ วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิ ศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มูลนิธิบ้านพระพร ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้พ้นโทษ เยาวชน และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง


วัตถุประสงค์ ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการวางแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชน และผู้พ้นโทษให้ได้รับการพัฒนาด้านพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการกำหนดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบาย และภารกิจด้านการพัฒนาชีวิต ฟื้นฟูพฤตินิสัยโดยโครงการฝึกวิชาชีพ และให้ที่พักอาศัยแก่เยาวชนและผู้พ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิบ้านพระพร ได้นำเสนอการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ต้องขัง 2. กลุ่มผู้พ้นโทษ 3. กลุ่มเยาวชน และ 4. เด็กติดผู้ต้องขัง


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก ของมูลนิธิบ้านพระพร โดยมีการแสดงต้อนรับโดยกลุ่มเด็กเล็ก ที่ร้องเพลงศรัทธา ของวง หิน เหล็ก ไฟ ให้คณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมฟังด้วย พร้อมพาชมการเลี้ยงฟาร์มจิ้งหรีด และการผลิตน้ำพริกจิ้งหรีดเพื่อจำหน่าย การเปิดร้านกาแฟสก และร้านตัดผม เพื่อฝึกอาชีพ และ สตูดิโอดนตรี ที่เป็นห้องซ้อมดนตรีและการร้องเพลง โดยโอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยังได้แวะชิมกาแฟสด และชิมน้ำพริก ที่จำหน่ายโดยมูลนิธิฯ


สำหรับมูลนิธิบ้านพระพร เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาชีวิต ดำเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือและมุ่งพัฒนาเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจฯ ผู้พ้นโทษที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมูลนิธิฯ จะปฏิบัติตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในการสำแดงความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต และตอบสนองความต้องการของพี่น้องผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน คริสตจักร สถาบันต่าง ๆ และผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย โดยในการทำงานได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของกรมต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

#ประชาชนประชาชาติ