พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(28 กรกฎาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนล่าสุดในประเด็นการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ประเด็นการประชุมรัฐสภาวาระการสรรหานายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้ว

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า การที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะเดินทางกลับมาประเทศไทยจะกระทบต่อการประชุมสรรหานายกรัฐมนตรีหรือไม่ ? นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ตอบว่า “ไม่เกี่ยวเลยครับ”

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงบทบาทของรัฐสภาจะเป็นอย่างไรหาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย ? นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ตอบว่า “ไม่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ท่านทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็เหมือนประชาชนทั่วไป แต่บทบาทของสภาก็เป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสภาต่อไป คนละส่วน ไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ”

ส่วนคำถามที่ว่า สภาจะมีการใช้เสียงข้างมากในการพิจารณาการรับโทษหรือความเป็นธรรมแก่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่นั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ตอบว่า “ทางสภาเราก็ต้องพิจารณาภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่วินิจฉัยในเบื้องต้นแล้วว่าจะรับหรือไม่รับ ผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นหรือคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพัน เพราฉะนั้นเราจะทำอะไรของเราเอง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วคงต้องรอ แล้ววันที่ 4 สิงหาคม เราสามารถจะประชุมได้หรือไม่อย่างไร แต่ถ้าเขาบอกว่าให้ชะลอ เราก็ประชุมได้อยู่ดี เพราะมีวาระที่สองรออยู่ นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ผมขอไปหารือเพื่อที่จะกำหนดว่าจะประชุมวันที่ 4 หรือไม่อย่างไรครับ”

#ประชาชนประชาชาติ