พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3 สิงหาคม 2566 – นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ หารือปัญหาผลกระทบ เหตุพลุ-ประทัดระเบิดตลาดมูโนะ ว่า เหตุพลุ-ประทัดระเบิดที่ตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการเกิดโศกนาฏกรรมที่ใหญ่มาก กับพี่น้องหมู่1 ตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้มีการเสียชีวิต 12 รายบาดเจ็บ 111 ราย บ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณของโกดัง ในระยะ 50 เมตร

ผมในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบมาตลอดยังไม่เคยเห็นความสูญเสียที่หนักขนาดนี้ นี่คืออีกภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐสูญเสียงบประมาณมากมาย อีกด้านหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการหาผลประโยชน์ของธุรกิจสีเทา ซึ่งตอนบ่ายจะมีการยื่นญัตติด้วยวาจา ผมมีข้อเสนอแนะไปยังท่านประธานเพื่อไปถึงนายกรัฐมนตรี ถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึง กอ.รมน. ว่า อยากให้ดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตัวการและก็ผู้สนับสนุนให้เร็วที่สุดและตรงไปตรงมา อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางที่ไม่ใช่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการหาผลประโยชน์ในเรื่องนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกัน ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะเช่นนี้ที่ยังไม่เปิดเผย ประเด็นที่สามก็คือ ให้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังให้ประสานงานกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นออมสิน ธ.ก.ส. หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ให้เข้าไปดูแล เยียวยาให้กับผู้ประกอบการให้แหล่งทุน-เงินกับผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชน

ประเด็นที่สี่คือ ให้มีหนังสือเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยา กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดเพราะถือว่ากรณีลักษณะอย่างนี้ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนในการให้เกิดเหตุ โศกนาฏกรรม ครั้งนี้ด้วย สุดท้าย ผมอยากเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าไปดูโรงเรียนเอกชนสองแห่งที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ

#ประชาชนประชาชาติ

#ประชุมสภา