พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(วันที่ 29 มีนาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชาติ จังหวัดอ่างทอง ไดัจัดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อทำไพรมารี่โหวต (Primary vote) ก่อนส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงรับสมัครเลือกตั้งตามกฎหมายของ กกต. ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการจัดทำไพรมารี่โหวต จะจัดส่งรายชื่อตามมติที่ประชุมไปยังกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคประชาชาติ เพื่อส่งให้กรรมการบริหารพรรคฯ พิจารณาส่งให้เป็นผู้สมัคร โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 เมษายน – 7 เมษายน 2566 นี้

นายมนตรี บุญจรัส กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และรองโฆษกพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ผมต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกพรรคประชาชาติทุกท่าน ที่มาร่วมไพรมารี่โหวตผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของพรรคประชาชาติ ผมเชื่อว่า อำนาจของประชาชนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาชาติ จะขอเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และใช้อำนาจของประชาชนเพื่อประชาชนครับ

#ประชาชนประชาชาติ