พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

นายสุไลมาน บือแนปีแน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ จังหวัดยะลา อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีปัญหาผลกระทบ เหตุพลุ-ประทัดระเบิดตลาดมูโนะ ว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โกดังพลุระเบิดที่เกิดขึ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ผมลงพื้นที่เห็นที่พักอาศัย สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานราชการ มีความเสียหายไม่น้อย และไปเยี่ยมผู้ที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ไม่ว่าจะเป็น เด็กเล็ก อายุ 9 ขวบ 10 ขวบ รวมไปถึงผู้สูงวัย

“ผมเองกับพี่น้องชาวมูโนะ เราเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เจ็บปวด ส่วนหนึ่งก็เจ็บปวดด้วย”

เราเห็นภาพของการบริจาคสิ่งของที่หลั่งไหลเข้าสู่พี่น้องชาวมูโนะเป็นอย่างมาก รวมถึงพี่น้องในจังหวัดยะลาของผมเอง ผมเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของบริจาค ทำการบริหารจัดการให้เป็นระบบเรียบร้อย เพื่อที่จะสามารถส่งสิ่งของเหล่านี้ให้อย่างมีความเท่าเทียมกันและทั่วถึงกัน ควรจะจัดสรรเป็นระบบ และเสนอให้ที่พักพิง อาจจะเป็นในลักษณะของบ้านน็อคดาวน์ หรือห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย หรืออาจจะเป็นบ้านเช่าที่รัฐ เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ที่สําคัญ คือ จะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องชาวมูโนะได้เห็นภาพระยะสั้น-กลาง-ยาว เพื่อสร้างความมั่นใจในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบพิสูจน์หลักฐานให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการออกแบบผังเมืองให้ดีที่สุด อาจจะเป็นโอกาสของพี่น้องชาวมูโนะในการทําให้ผังเมืองให้มันดีที่สุด ให้มีทางเท้า มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีที่สุด อาจจะมองในระยะยาวเพื่อเป็นตลาดคนเดิน ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชาวมูโนะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้กําลังและเป็นกำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ผมก็เป็นพี่น้องจังหวัดยะลา จะเป็นกําลังใจกับพี่น้องชาวมูโนะทุกท่านครับ

#ประชาชนประชาชาติ